2015

Pradėjo veikti Higienos instituto sveikatos statistinių duomenų portalas http://stat.hi.lt

2015 09 10
Pradėjo veikti Higienos instituto išorinis sveikatos statistinių duomenų portalas. Portalas sukurtas vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-006). Kadangi portalas yra universalus ir skirtas įvairiems statistiniams duomenimis skelbti, portale skelbiami traumų, nelaimingų atsitikimų bei kiti sveikatos statistiniai duomenys. Portalas skirtas išoriniams vartotojams įvairiais pjūviais stebėti ir analizuoti sveikatos statistinius duomenis ir rodiklius, jų tendencijas, struktūrinius pokyčius.
 
Sveikatos statistinių duomenų portale skelbiami traumų ir nelaimingų atsitikimų duomenys, suskaičiuoti iš kelių šaltinių: Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos.
 
Taip pat portale skelbiami detalūs iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos suskaičiuoti gyventojų sergamumo ir ligotumo, stacionaro ligonių, chirurginių operacijų, apsilankymų pas gydytojus ir kai kurie kiti duomenys. Palaipsniui portale bus skelbiama vis daugiau Higienos instituto Sveikatos informacijos centre renkamų ir skaičiuojamų duomenų.
 
Portale vartotojas gali rinktis skirtingus duomenų pjūvius (pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietovę, gyvenamąją vietą, sveikatos priežiūros įstaigą), kurti sau patogų lentelės vaizdą, eksportuoti lenteles į įvairių formatų el. dokumentus.
 
Portalas skirtas visuomenės sveikatos specialistams, sveikatos administratoriams, sveikatos priežiūros įstaigoms, mokslininkams ir studentams, visuomenei.
 
Sveikatos statistinių duomenų portalo adresas: http://stat.hi.lt. Taip pat į portalą galite patekti iš Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelio „Sveikatos statistika“.
 
Daugiau informacijos suteiks Rita Gaidelytė tel. (8 5) 2773303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.