2015

Pristatytas visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos projektas

2015 09 15
Rugsėjo 10 d. įvyko Higienos instituto organizuota diskusija, kurioje aptartas visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos projektas. Dokumentas parengtas įgyvendinant Projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3.-VRM-02-V-05-012) veiklas. Diskusijos programa buvo suderinta su Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto, sudaryto Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-883, posėdžio darbotvarke. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos atstovai.
 
Diskusijai buvo pristatyti du tesės aktų projektai, reglamentuojantys sveikatos technologijų vertinimo organizavimą šalyje. UAB „Diavera“ pagrindinis ekspertas prof. Ž. Padaiga pristatė ekspertų, dalyvavusių rengiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos aprašo projektą, įžvalgas, kaip Lietuvoje galėtų būti vykdoma vertintinų visuomenės sveikatos technologijų atranka, kas galėtų teikti visuomenės sveikatos technologijų vertinimo siūlymus, kokios institucijos turėtų dalyvauti vertinimuose, kaip turėtų būti užtikrintas vertinimo rezultatų įgyvendinimas ir kaip turėtų būti finansuojamas visuomenės sveikatos technologijų vertinimas.
 
Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išteklių priežiūros ir inovacijų valdymo departamento direktorė J. Januševičienė pristatė Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų parengtą įsakymo ,,Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” projektą. Jame išsamiai aprašytas vertintinų sveikatos technologijų atrankos procesas ir pateikti konkretūs kriterijai, jų reikšmės vertintinų sveikatos technologijų prioritetams nustatyti.
 
Diskusijos metu buvo atkreiptas dėmesys, kad pristatyti dokumentai yra vienas kitą papildantys, todėl juose išdėstytos nuostatos dėl vertintinų VST atrankos turi būti suderintos. Renginio dalyviai pritarė, kad vertintinų sveikatos technologijų atranką turėtų reglamentuoti vienas teisės aktas, tačiau  pasiūlė kiekvienai sveikatos technologijų grupei parengti atskirus vertinimo prioritetų nustatymo kriterijus. Visuomenės sveikatos technologijų atrankai kriterijus pasiūlys Higienos instituto specialistai.
 
Renginyje buvo pristatyti dviejų sveikatos technologijų vertinimo rezultatai. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos specialistė K. Grigaitė pristatė ataskaitos  „Chirurginis inkontinencijos gydymas: dirbtinio vyriško šlaplės sfinkterio implantacijos operacijos vertinimas“ ekonominio vertinimo rezultatus. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus specialistai: I. Radzevičiūtė ir R. Janonienė pristatė atlikto vertinimo „Suaugusiųjų asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje“ rezultatus.
 
Siekiant užtikrinti vertinimo rezultatų taikymą praktikoje, diskusijos dalyviai pasiūlė vertinimo rezultatus pateikti institucijoms, kurių veikla susijusi su įvertintomis technologijomis.
 

Seminare - diskusijoje pristatyti pranešimai:

1. Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos aprašo projektas (Prof. Žilvinas Padaiga, UAB Diavera) (atsiųsti)

2. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Justina Januševičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išteklių priežiūros ir inovacijų valdymo departamento direktorė) (atsiųsti)

3. Chirurginis inkontinencijos gydymas: dirbtinio vyriško šlaplės sfinkterio implantacijos operacijos vertinimas (Kristina Grigaitė, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba) (atsiųsti)

4. Suaugusiųjų asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje (Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Higienos institutas) (atsiųsti)

 
Daugiau informacijos apie įvykusią diskusiją suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro L.e.p. Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt.