2015

Rugsėjo 29 d. Vilniuje įvyks konferencija „Nepageidaujamų įvykių valdymo plėtra Lietuvoje“

2015 09 17
Higienos institutas organizuoja konferenciją „Nepageidaujamų įvykių valdymo plėtra Lietuvoje“, kuri vyks 2015 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje, viešbučio „Domus Maria“ konferencijų salėje (Aušros Vartų g. 12, Vilnius). 
 
Renginio pradžia 10 val.  
 
Konferencijos tikslas – parengto nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) stebėsenos modelio, jo išbandymo ir pasiūlymų dėl NĮ registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos plėtojimo pristatymas ir aptarimas.
 
Išsamesnė informacija apie konferenciją – programoje (atsiųsti).
 
Į konferenciją kviečiami sveikatos politikai, administratoriai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, sveikatos priežiūros kokybės srityje dirbančių bei NĮ registraciją vykdančių institucijų atstovai.
 
Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Prašome registruotis užpildant registracijos formą adresu http://registracija.hi.lt iki 2015 m. rugsėjo 23 d. Apie Jūsų dalyvavimą informuosime el. paštu.
 
Dalyvio mokesčio nėra. Konferencija ir dalyvių maitinimas finansuojami projekto lėšomis.
 
Konferencija organizuojama įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012).
 
Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Agnę Plentaitę tel. (8 5) 262 9055, el. p. agne.plentaite@hi.lt.