2015

Susitiko Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (NDPHS) grupės nariai

2015 09 22
Rugsėjo 15–16 dienomis Taline, Estijoje, vyko21-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo ir 8-asis  Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS) Darbo saugos ir sveikatos tikslinės grupės (angl. Task Group on Occupational Safety and Health, TG OSH) narių darbinis susitikimas.
 
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras nuo 2006 m. dalyvauja Šiaurės matmens partnerystės Visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srities darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų susitikimuose ir vykdomoje veikloje, kuria prisideda prie profesinės saugos ir sveikatos sistemų ir profesinės sveikatos paslaugų politikos formavimo bei saugos, sveikatos ir socialinės gerovės darbo vietose veiksmų koordinavimo, pajėgumų didinimo, informacijos sklaidos.
 
NDPHS darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų susitikimas vyko iš karto po Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (angl. Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety, BSN) partnerių susitikimo, kurio metu NDPHS ekspertų grupės vykdomoms veikloms buvo skirta viena renginio sesija.
 
Susitikime dalyvavo ekspertai iš Suomijos, Norvegijos, Latvijos, Estijos, Švedijos  Vokietijos, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO/Euro) Aplinkos ir sveikatos centro,  Europos saugosir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA). Pirmą kartą renginyje dalyvavo ir atstovai iš Danijos. Lietuvai šiame susitikime atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė.
 
Susitikimo metu šalių atstovai skaitė pranešimus apie svarbiausias  profesinės sveikatos srities veiklas šalyse, pristatė vykdomus ir artimiausiu laiku planuojamus vykdyti bendrus projektus. Didelis dėmesys jau nuo 2014 metų skiriamas Nelaimingų atsitikimų ir incidentų darbe registravimui. Kiekviena šalis parengė ataskaitą ir skaitė pranešimus apie nelaimingus atsitikimus darbe, tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir registravimo sistemą šalyse. Bendrą situaciją vakarų ir Rytų Europos šalyse apžvelgė ekspertas iš Suomijos Darbo medicinos instituto dr. Kari Kurppa. Jis  pristatė problemą, būdingą Rusijos Federacijai ir visoms Baltijos šalims – labai mažai registruojamų incidentų darbo vietoje (daugiau informacijos leidinyje).
 
Dr. Kari Kurppa naudojama epidemiologinio skaičiavimo metodika leido daryti prielaidą, kad Rytų Europos šalyse registruojama  tik 10–15 proc.  nelaimingų atsitikimų  (kai nedarbingumo trukmė buvo 3 ir daugiau dienų) To priežastys įvairios – nepakankama saugos ir sveikatos kultūra, privačių efektyvių draudimo fondų nebuvimas buvo akcentuojamos daugelio šalių pranešimuose. Šiaurės matmens partnerystės darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų susitikime buvo nuspręsta rengti projektą dėl nelaimingų atsitikimų išsamaus tyrimo, mokslinio pagrindimo ir prevencinių priemonių numatymo bei ieškoti lėšų projektui įgyvendinti.
 
Išsamesenės  informacijos apie šį renginį galima rasti puslapyje www.ndphs.org.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el.paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.