2015

Išleistas trečiasis žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris

2015 09 24
Išleistas trečiasis 2015 m.  žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris. Jame didžiausias dėmesys skiriamas psichikos sveikatos problemoms.
 
Šiai temai skirtos trys literatūros apžvalgos. Analizuojama, kokie tyrimai atlikti nagrinėjant darbuotojų sociodemografinių grupių psichosocialinius darbo veiksnius ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvos vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų. Atkreiptas dėmesys į rizikingą asmenų elgesį internete: jo formas ir pasekmes tarpasmeniniams santykiams bei asmens privatumui.
 
Numeryje paskelbti penki originalūs straipsniai. Juose aptariamos studentų D tipo asmenybės ir jos komponentų sąsajos su sveikatai nepalankiu elgesiu bei Vilniaus psichiatrijos ligoninėse ir skyriuose dirbančių slaugytojų smurto patirtis. Analizuojama Lietuvos žmonių sergamumo 2-ojo tipo diabetu dinamika įvairiose gimimo kohortose 2002–2013 m. Dvi publikacijos skirtos ekonominiams sveikatos aspektams: pasitelkiant Pabon Lasso modelį įvertinta Lietuvos rajoninių ligoninių veikla ir nustatyti vidutiniai 8 metų gydymo kaštai, persirgus ūminiu miokardo infarktu atsižvelgiant į ligonio rizikos veiksnius ir gretutines ligas.
 
Redakcijos skiltyje pristatoma pasaulio sveikatos specialistų patirtis kovojant su vėžiu.
 
Numeryje skelbiamos Saugos ir sveikatos kultūros gerinimo įmonėse metodinės rekomendacijos.
 
Rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ informuojama apie Lietuvoje pradedamą antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėseną.
 
Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklalapio www.hi.lt skyrelyje „Visuomenės sveikata“ -> „Archyvas“ arba paspaudę nuorodą čia.