2015

Metodinis leidinys padės susipažinti su nepageidaujamų įvykių problema

2015 10 05
Higienos instituto specialistai, įgyvendindami projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių (NĮ) registravimo sistemą“ (kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-012), parengė metodinį leidinį "Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose".
 
Leidinyje pateiktas Projekto metu sukurtas NĮ registravimo ir analizės modelis, rekomenduojamos priemonės, skatinančios asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) diegti ir plėtoti NĮ valdymo sistemą, taip pat pristatoma šiuolaikinė pacientų saugos kultūros samprata, pacientų saugos koncepcija ir jos teisinis reglamentavimas.
 
Tai metodinė medžiaga ASPĮ administratoriams ir specialistams, sveikatos politikams, akademinei visuomenei, mokomoji medžiaga studentams.
 
Leidinį PDF formatu atsisiųsti galima paspaudus nuorodą čia.
 
Norinčius gauti spausdintą leidinį, prašome kreiptis tel. (8 5) 262 9931.