2015

Dalyvauta ECDC projekto TRICE-IS narių susitikime

2015 10 07
Šių metų rugsėjo 28-29 d. Madride vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgyvendinamo projekto „Infekcijų kontrolės mokymai Europoje – įdiegimo strategija“ (angl. Training in Infection control in Europe – Implementation Strategy, TRICE-IS) dalyvių susirinkimas. Lietuvą šiame susitikime atstovavo Higienos instituto specialistė dr. Greta Vizujė.
 
Tai yra ankstesnio projekto  „Infekcijų kontrolės mokymų poreikio vertinimas Europos Sąjungoje“ (angl. Infection control training needs assessment in the European Union, TRICE), vykdyto 2010 – 2012 m., tąsa.  TRICE-IS projekto tikslas yra infekcijų kontrolės mokymų iniciatyvų ir priemonių įdiegimas bei harmonizavimas pagal TRICE parengtą infekcijų kontrolės specialistų pagrindinių kompetencijų aprašą (angl. European Centre for Disease Prevention and Control. Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union. Stockholm: ECDC; 2013). 
 
Madride vykusiame susirinkime buvo numatytos veiksmų kryptys, siekiant propaguoti infekcijų kontrolės specialistų pagrindinių kompetencijų aprašą, įdiegti pagrindinį privalomą infekcijų kontrolės specialistų parengimą, unifikuoti infekcijų kontrolės specialistų tobulinimo programas. Taip pat suderinti taksonomijos pagrindai infekcijų kontrolės/ligoninės higienos internetinės enciklopedijos puslapio (Wiki) rengimui.
 
Daugiau informacijos suteiks Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė dr. Greta Vizujė, tel  (8 5) 262 9055.