2015

Parengtos rekomendacijos „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“

2015 10 07
Higienos instituto specialistai parengė rekomendacijas „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“, skirtas visuomenės sveikatos specialistams ir studentams. Rekomendacijos parengtos siekiant pateikti principus, kuriais vadovaujantis rengiami grafikai, ir pristatyti dažniausiai naudojamus grafikus bei jų rengimo reikalavimus, orientuojantis į visuomenės sveikatos stebėsenos ypatybes.
 
Rekomendacijose pateikiami bendri duomenų vaizdavimo principai, kuriuos reikėtų taikyti rengiant daugumos tipų grafikus (aptariamas pavadinimas, ašys, skalės, tinklelis, legenda ir kiti aspektai). Taip pat atskirai pateikiami dažniausiai visuomenės sveikatos praktikoje naudojami grafikų tipai – aprašomi jų ypatumai, nurodomi naudojimo atvejai ir aptariami konkretūs pavyzdžiai. Atskirame skyrelyje pateikiami duomenų vaizdavimo pavyzdžiai iš įvairių literatūros šaltinių.
 
Rekomendacijas galima parsisiųsti čia arba interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai -> Rekomendacijos“.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyr. specialistė Sandra Mekšriūnaitė, tel. (8 5) 277 3302 arba el. paštu sandra.meksriunaite@hi.lt.