2015

Įvyko seminaras „Inovaciniai sveikatinimo metodai jaunimo ugdymui“

2015 09 28
2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje įvyko tarptautinis seminaras „Inovaciniai sveikatinimo metodai jaunimo ugdymui“, kurio tikslas – perimant geros praktikos patirtį partnerių organizacijose, ieškoti šiuolaikiškų ir novatoriškų metodų, skleidžiant jaunimui žinias apie sveikos gyvensenos principus bei profesinę sveikatą.
 
Seminaras buvo organizuojamas įgyvendinant tarptautinį projektą, remiamą Šiaurės Ministrų tarybos pagal programą NordPlus Horizontal.
 
Projektą koordinuoja Lietuvos Sveikuolių sąjunga, projekto partneriai yra, Higienos institutas, Lietuvos profesinės sveikatos asociacija, Islandijos, Suomijos tyrimo institutai, Latvijos mokykla (Liepojos raj.).
 
Projekto tikslas - taikant inovatyvius, dinamiškus ir patrauklius švietimo metodus, didinti suinteresuotų organizacijų - VSB specialistų, jaunimo organizacijų atstovų, darbdavių, NVO - gebėjimus diegti sveikos gyvensenos principus ir teikti žinias jaunimui apie profesinę sveikatą.
 
Renginyje dalyvavo 22 dalyviai: Projekto partneriai iš Islandijos, Latvijos ir Lietuvos organizacijų bei suinteresuotų organizacijų atstovai iš VSB, Policijos komisariatų pareigūnai, NVO atstovai, studentai medikai iš Kauno sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus Universiteto medicinos fakulteto.
 
Projekto partneriai pristatė savo patirtį, kaip jie vykdo sveikatinimo veiklas. Visiems dalyviams įdomus buvo Islandijos Instituto (ICSRA) mokslininkų pranešimas „Mokslu pagrįsta prevencija - Islandijos modelis“. Islandijos mokslininkai yra sukaupę didelę patirtį, atlikdami tyrimus ir vertindami jaunimo sveikatos pokyčius, jų pomėgį mankštintis, mitybos įpročius, polinkį į priklausomybes. Nuo 1992 metų Islandijoje atliekami tyrimai ir taikomos prevencinės programos padėjo pasiekti puikių rezultatų: 1998-2015 m. alkoholio vartojimas (vertinant per 30 paskutinių dienų alkoholio kiekį) sumažėjo nuo 42 iki 5 proc., rūkymas nuo 23 iki 3 proc., narkotinių medžiagų vartojimas sumažėjo atitinkamai nuo 17 iki 6 proc. To paties tyrimo rezultatai parodė, kad jaunuoliai, praleidžiantys daugiau laiko su tėvais turi keletą kartų mažesnę riziką žalingiems įpročiams. Panašų tyrimą projekto apimtyje planuojama pradėti ir pasirinktose Lietuvos mokyklose.
 
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro (HI PSC) vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė pristatė HI PSC parengtą klausimyną, pagal Instituto „Foyle Health and Work“ klausimyną. Šis klausimynas buvo koreguotas kartu su partnerių organizacijomis, ir seminaro metu pristatytas visiems dalyviams. Seminare darbo grupėse buvo diskutuojama apie klausimyno dalis: fizinį aktyvumą, mitybos įpročius, emocinę sveikatą, aptarti siūlymai.
Pranešime „Atrankinės imties metodai“ VU Matematikos ir informatikos instituto Prof. Leonidas Sakalauskas pristatė atrankinės apklausos plano sudedamąsias dalis, imties formavimo etapus, ekonominio efekto apskaičiavimo principus, kurie taikytini apklausoje.
 
Apklausą pagal parengtą klausimyną numatoma pradėti Lietuvos mokyklose ir jaunimo organizacijose 2015m. lapkričio mėn.
 
Šio projekto apimtyje numatoma ir daugiau renginių, skirtų suinteresuotoms organizacijoms, bus išbandytos įvairios inovacinės mokymo metodikos: žaidimai, testai mokyklose ir jaunimo organizacijose, o pagal atskiras programas jau vedami mokymai „Sveikatinimo bangos“ jaunimo organizacijoms Klaipėdoje, Kėdainiuose, Marijampolėje.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el.paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.