2015

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai dalyvavo NIVA kursuose Helsinkyje

2015 10 15
Spalio 58 dienomis Helsinkyje, Suomijoje Šiaurės pažangaus mokymo apie profesinę sveikatą institutas (The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, NIVA) organizavo kursus „Valdymas, atsižvelgiant į skirtingo amžiaus darbuotojų grupių poreikius“ („Course on Age Management – Life Course Approach calls for Diversity Management“). Mokymuose dalyvavo specialistai iš Suomijos, Švedijos, Olandijos, Belgijos mokslo institucijų bei verslo sektoriaus. Lietuvai atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistės.
 
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistės kursuose dalyvavo įgyvendinant suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“. Projektą finansuoja Europos Komisija „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
Mokymų metu buvo pristatytos pagrindinės rizikos, su kuriomis susiduria skirtingų amžiaus grupių darbuotojai, kalbėta apie specifinių prevencinių (darbingumo palaikymo) programų taikymą skirtingo amžiaus darbuotojams, sėkmingą darbo organizavimą, siekiant ilgiau išlaikyti darbuotojus darbo rinkoje ir pan. Prof. Florianas Kunze iš Konstanco universiteto (Vokietija) pristatė strategijas, kurios gali būti sėkmingai taikomos skirtingo amžiaus grupių darbuotojų organizacijose valdymui ir lyderystei, supažindino su metodikomis, kuriomis galima subjektyviai įvertinti savo amžių.
 
Tarp geros praktikos pavyzdžių, kuriuos taiko ir kitų šalių specialistai, paminėtinas WAI (Work ability index darbingumo indeksas). Indekso vertinimui naudojamas specialiai parengtas klausimynas, kurį pildo įmonių/organizacijų darbuotojai, o profesinės sveikatos specialistai atlieka vertinimą ir teikia rekomendacijas darbdaviui, kokias prevencines priemones ar programas reikia taikyti, kad padidėtų darbingumas.. Pristatyta Suomijos profesinės sveikatos instituto parengta atmintinė, apimanti pagrindinius aspektus, į kuriuos rekomenduojama atsižvelgti, tai: lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas, darbo ir poilsio valdymo klausimų įtraukimas į žmogiškųjų išteklių skyriaus veiklą, su vaiko priežiūra susijusių paslaugų prieinamumo gerinimas organizacijos dirbantiesiems ir pan.
 
Apibendrinant, mokymuose skirtas dėmesys ne tik vyresnio amžiaus darbuotojų darbingumo išlaikymui, bet ir tokiems asmeninio gyvenimo aspektams, kaip motinystė/tėvystė bei artimųjų, vyresnių šeimos narių (tėvų) globa ir slauga. Derinant šiuos vaidmenis su darbu, akcentuotas vadovų, žmogiškųjų išteklių specialistų, profesinės sveikatos paslaugų teikėjų, socialinių darbuotojų vaidmuo.
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.