2015

Antimikrobinio atsparumo regioninio valdymo plėtra Vilniaus apskrityje

2015 10 15
Higienos institutas spalio 8 d. organizavo įvadinį seminarą „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione: gerosios praktikos pritaikymo Vilniaus apskrityje galimybės“, vykusį Vilniaus visuomenės sveikatos centre. Seminaras organizuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-322 „Dėl antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Seminare dalyvavo 17 Vilniaus regioninės antimikrobinio atsparumo grupės narių. Grupės sudėtyje be mikrobiologų, farmakologų ir užkrečiamųjų ligų specialistų, dalyvavo ir Vilniaus universiteto, Valstybinės ligonių kasos, savivaldybių bei Visuomenės sveikatos biurų atstovai.
 
Seminaro metu Higienos instituto atstovai apžvelgė antimikrobinio atsparumo situaciją bei problemas šalyje ir Europoje, pristatė Švedijos antimikrobinio atsparumo valdymo patirtį. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistė Brigita Kairienė pasidalino patirtimi apie Klaipėdos apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo ekspertų darbo grupės kūrimo etapus, tikslus, veiklą, rezultatus bei tolimesnius planus. Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovė Biruta Zdanevičienė apžvelgė užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų antimikrobinio atsparumo situaciją Vilniaus apskrityje, iškėlė aktualius, su būsima grupės veikla susijusius klausimus. 

Diskusijų metu seminaro dalyviai išvardino pagrindines su antimikrobiniu atsparumu ir antibiotikų suvartojimu susijusias Vilniaus regiono aktualijas. Taip pat numatyti artimiausi grupės darbai stacionarų, ambulatorijų ir visuomenės grandyse.
 
Antimikrobinio atsparumo valdymo grupės, kurių tikslas – spręsti aktualias antimikrobinio atsparumo problemas, įkurtos visose 10-yje apskričių. Įvadiniai seminarai, be šio, organizuoti ir pravesti Klaipėdos, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistė Jolanta Ašembergienė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu jolanta.asembergiene@hi.lt