2015

Milane – 8-oji metinė Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje – nuo globalios iki lokalios politikos, metodų ir praktikos“.

2015 10 28
2015 m. spalio 14–17 dienomis Milane (Italija) vyko 8-oji metinė Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje – nuo globalios iki lokalios politikos, metodų ir praktikos“ (angl. „Health in Europe – from global to local policies, methods and practices”), kurioje dalyvavo Higienos instituto atstovai.  
 
Šių metų konferencijoje pagrindinis dėmesys skirtas globaliems sveikatos rizikos veiksniams ir iššūkiams Europai. Aptartos galimybės kaip įtraukiant įvairių sektorių atstovus juos spręsti ir koordinuoti veiksmus. Konferencijoje diskutuota apie lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją, sveikatos stiprinimo strategijas, sveikatos netolygumų mažinimą, pateikta įvairių šalių gerosios praktikos pavyzdžių bei mokslinių įrodymų, siekiant spręsti globalizacijos procesų lemtus sveikatos srities klausimus. Be to, kalbėta apie visuomenės sveikatos srities organizacijų lyderystės ir bendradarbiavimo aktualijas. Plenarinėse sesijose Europos, Kanados, Australijos, Jungtinių Amerikos Valstijų visuomenės sveikatos, ekonomikos ir kitų sričių ekspertai pateikė kompleksinį požiūrį į visuomenės sveikatą ir jos sąsajas su darniu šalių vystymųsi. Paralelinėse sesijose pristatyti moksliniai ir praktiniai pranešimai.
 
Higienos instituto atstovai pristatė stendinius pranešimus apie kylančius iššūkius, kai siekiama veiksmingai stebėti ir mažinti sveikatos netolygumus Lietuvoje. Pristatytas nacionalinio lygmens suinteresuotų asmenų požiūris ir sveikatos bei kitų sektorių specialistų gebėjimai stebėti bei mažinti sveikatos netolygumus, siekiant stiprinti valstybės įstaigų tarpsektorinį bendradarbiavimą ir veiksmus.
 
Konferenciją organizavo Europos visuomenės sveikatos asociacija (angl. the European Public Health Association),  Italijos higienistų prevencinės medicinos ir visuomenės sveikatos draugija su partneriais.
 
Higienos instituto atstovai turėjo galimybę dalyvauti konferencijoje įgyvendinant Norvegijos finansuojamą projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“, kurį Higienos institutas vykdo kartu su projekto partneriais – Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Vilniaus universitetu ir Klaipėdos universitetu.
 
9-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija vyks 2016 m. lapkričio 9–12 dienomis Vienoje (Austrija).
 
Daugiau informacijos apie įvykusią diskusiją suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistas Vincentas Liuima, tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu vincentas.liuima@hi.lt