2015

Dalyvauta ECDC Hospitalinių infekcijų priežiūros tinklo susitikime

2015 10 28
Šių metų spalio 20-22 d. Stokholme vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro Hospitalinių infekcijų priežiūros tinklo susitikimas, skirtas 2016–2017 metais visose Europos Sąjungos šalyse vyksiančio su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinių preparatų suvartojimo aktyvaus gydymo ligoninėse tyrimo (toliau – Euro PPS tyrimas) aptarimui. Lietuvą šiame susitikime atstovavo Higienos instituto specialistės dr. Greta Vizujė ir Ieva Kisielienė.
 
Susitikimo metu aptarta Euro PPS tyrimo metodika, protokolas, esminiai pasikeitimai lyginant su pirmuoju Euro PPS tyrimu, vykdytu 2011–2012 metais. Renginyje buvo pristatyta ir Euro PPS tyrimo validacijos metodika bei protokolas.
 
Antrasis Euro PPS tyrimas visose Europos Sąjungos šalyse vyks 2016–2017 metais keturiais etapais. Euro PPS tyrimas Lietuvos aktyvaus gydymo ligoninėse bus atliekamas 2017 m. balandžio – birželio mėnesiais.  Remiantis Euro PPS tyrimo metodika, optimalus dalyvaujančių ligoninių skaičius šalyse turėtų būti 25 – 60 ligoninių arba 75 proc. visų aktyvaus gydymo ligoninių. Atliekant Euro PPS tyrimą nebus renkami duomenys apie dienos chirurgijos, skubios pagalbos, dializės skyrių pacientus.
 
Daugiau informacijos apie vykusį susitikimą suteiks Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė dr. Greta Vizujė, tel. (8 5) 262 9055 ir Visuomenės sveikatos strategijų skyriaus vyr. specialistė Ieva Kisielienė, tel. (8 603) 244 16.