2015

Liublianoje įvyko Europos prevencijos tyrimų asociacijos 6-oji tarptautinė konferencija

2015 10 29

2015 m. spalio 21-24 dienomis Liublianoje (Slovėnija) vyko Europos prevencijos tyrimų asociacijos (angl. European Society for Prevention Research, EUSPR) organizuota 6-oji tarptautinė konferencija „Elgsenos keitimas be žodžių: automatiniai procesai ir elgesio reguliavimas“ (angl. Changing Behaviour without Talking: automatic processes and the regulation of behaviour), kurioje dalyvavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Radzevičiūtė.

Konferencijoje  buvo pristatyta esama situacija ir pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria specialistai, atlikdami visuomenės sveikatos tyrimus. Pranešėjai akcentavo, kad visoje Europoje visuomenės sveikatos reikmėms skiriami riboti resursai, todėl labai svarbu užtikrinti, kad jie būtų teisingai naudojami, didelį dėmesį skiriant, kad praktikoje taikomos visuomenės sveikatos intervencijos būtų pagrįstos mokslo įrodymais. Konferencijoje buvo atkreiptas dėmesys, kad šiandieną vis dar trūksta įrodymų, kokios ligų prevencijai skirtos intervencijos yra veiksmingos. Pristatyta šalių patirtis su kokiais sunkumais susiduria jų darbuotojai praktikoje diegdami veiksmingas visuomenės sveikatos intervencijas (pvz., sunkiai įgyvendinamas draudimas parduoti alkoholį nepilnamečiams, Čekijai prireikė net 17 metų siekiant įdiegti veiksmingą prevencijos programą mokyklose).
 
Konferencijoje buvo akcentuojama, kad informacija apie moksliniais įrodymais pagrįstas visuomenės sveikatos programas turi būti lengvai prieinama. Šiuo metu tokia informacija kaupiama registruose ES lygmenyje (EDDRA), nacionalinius registrus turi kai kurios ES šalys (Vokietija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė).
 
Konferencijoje kalbėta, kad šiuo metu praktikoje dažniausiai taikomos intervencijos, skirtos įtikinti asmenį, kad jo elgsena yra žalinga sveikatai (pvz., mokymai apie alkoholio sukeliamą žalą). Tačiau pranešimus skaitę ekspertai atkreipė dėmesį, kad daugėja įrodymų, jog žmogaus elgseną didele dalimi lemia pasąmonė, kurios jis negali kontroliuoti, taip pat išorinės aplinkos veiksniai. Tai paaiškina, kodėl intervencijos, skirtos įtikinti asmenį keisti savo elgseną, ne visada duoda laukiamų rezultatų. Norint pasiekti ilgalaikių rezultatų, būtina keisti žmones supančią aplinką taip, kad ji būtų draugiška vartotojui, tačiau ne tokia, kuri visiškai apribotų jų pasirinkimą.
 
Konferencijoje daug dėmesio skirta visuomenės sveikatos intervencijų veiksmingumo mokslinių įrodymų sklaidai – skaitytuose pranešimuose buvo pristatyti sisteminių apžvalgų, atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų bei kontroliuojamų prieš ir po tyrimų, vertinančių įvairių visuomenės sveikatos intervencijų veiksmingumą, rezultatai, pvz., pristatyta Cochrane (Kanada) atlikta sisteminė apžvalga apie mikroaplinkos (maisto, tabako produktų pakuočių dydžio, patiekalų porcijų dydžio) įtaką sveikatai, palankesnių produktų pasirinkimui; internetu taikomų trumpų intervencijų, skirtų padidinti fizinį aktyvumą, veiksmingumo įrodymai; Prancūzijoje taikytos programos „Great chalenge live and move“, skirtos padidinti 7– 11 m. moksleivių fizinį aktyvumą, veiksmingumo vertinimo rezultatai ir kt.
 
Konferencijoje įgytos žinios, išgirsta kitų šalių patirtis bus naudinga nustatant prioritetus kaip vertinti visuomenės sveikatos technologijas, viešinant  technologijų  vertinimo rezultatus, atliekant visuomenės sveikatos tyrimus.
 
Daugiau informacijos apie konferenciją Jums gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Ieva Radzevičiūtė, tel. (85) 261 6681 arba el. paštu ieva.radzeviciute@hi.lt