2015

Baigėsi įvadinių seminarų ciklas antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariams apskrityse

2015 11 18
Lapkričio 11 d. Higienos institutas organizavo įvadinį seminarą „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione: gerosios praktikos pritaikymo Marijampolės apskrityje galimybės“ antimikrobinio atsparumo valdymo grupės nariams bei kitiems suinteresuotiems asmenims Marijampolės apskrityje – iš viso 22 dalyviams.
 
Renginiu Marijampolėje užbaigtas įvadinių seminarų ciklas antimikrobinio atsparumo valdymo grupėms apskrityse. Šių grupių pagrindinis tikslas – spręsti aktualias antimikrobinio atsparumo problemas. Seminarai organizuoti visose 10-je šalies apskričių. Juose dalyvavo apie 150 specialistų – ne tik mikrobiologai, farmakologai, užkrečiamųjų ligų specialistai, bet ir universitetų, teritorinių ligonių kasų, savivaldybių bei visuomenės sveikatos biurų specialistai.
 
Seminare Higienos instituto atstovai apžvelgė antimikrobinio atsparumo situaciją bei problemas šalyje ir Europoje, pristatė Švedijos antimikrobinio atsparumo valdymo patirtį. Taip pat pristatyta Klaipėdos regiono antimikrobinio atsparumo valdymo grupės, susikūrusios anksčiausiai – 2012 m., patirtis, pagrindiniai jos veiklos rezultatai bei planai.
 
Kiekvienos apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės vadovas – visuomenės sveikatos centro atstovas –  apžvelgė užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų antimikrobinio atsparumo situaciją apskrityje, o kiekvienas grupės narys iškėlė svarbiausias ir aktualiausias problemas, susijusias su antimikrobiniu atsparumu ir antibiotikų suvartojimu apskrityje. Taip pat numatyti artimiausi darbai, pasitelkiant tarpžinybinį bendradarbiavimą.
 
Sekantis etapas šioje veikloje – organizuoti tobulinimo kursus antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariams apskrityse, pakviečiant kvalifikuotus, turinčius didelę patirtį antimikrobinio atsparumo valdymo bei antimikrobinių vaistų vartojimo srityse, lektorius.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistės Akvilė Kenstavičienė ir Jolanta Ašembergienė tel. (8 5) 262 9055 arba el. p.: akvile.kenstaviciene@hi.ltjolanta.asembergiene@hi.lt.