2015

Dalyvauta Šiaurės pažangaus mokymo apie profesinę sveikatą instituto (NIVA) kursuose

2015 12 04
Lapkričio 17-19 dienomis Upsaloje, Švedijoje, Šiaurės pažangaus mokymo apie profesinę sveikatą institutas (The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, NIVA) organizavo kursus „Darbuotojų saugos ir sveikatos ekonomika – naujausi duomenys ir skaičiavimai“ („The economics of occupational safety and health – recent findings and hand on-calculation“). Mokė gausių publikacijų bei knygų šia tema autoriai prof. Guy‘ius Ahonenas iš Suomijos ir prof. Ulfas Johansonas iš Švedijos bei kiti šios srities specialistai. Mokymuose dalyvavo už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingi mokslo institucijų specialistai, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų darbuotojai bei šioje srityje dirbantys ekonomistai iš Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Saudo Arabijos, Vengrijos, Bulgarijos, Rusijos, Estijos bei Latvijos. Lietuvai atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė.
 
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė kursuose dalyvavo įgyvendinant suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“. Projektą finansuoja Europos Komisija „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
Mokymų metu buvo pristatytas Skandinavijos šalyse taikytinas DSS ekonominės analizės metodas, nagrinėti makroekonominiai skaičiavimai. Aptartos nematerialaus turto, siejamo su darbuotojų sauga ir sveikata, rūšys bei būtinybė tai įtraukti į įmonės finansinius rodiklius. Aptarti dažnai pasitaikantys ekonominių vertinimų ir įmonėse vedamos finansinės apskaitos prieštaravimai arba bendro supratimo nebuvimas.
 
Kursų dalyvių buvo prašoma pristatyti rūpinimosi geresnėmis darbo sąlygomis bei darbuotojų sveikata galimybių atvejus ir pateikti jų ekonominę analizę. Darbo grupėse metu buvo vykdomas potencialaus ekonominio modelio išbandymas konkrečiu atveju, norint sužinoti investicijų į DSS atsiperkamumą ir ekonominį naudingumą. Nagrinėtos DSS ekonominių skaičiavimų galimybės ir būtinybė tai naudoti vadybos kontrolės procesuose. Kursų dalyviai gavo dovanų kursų vadovų autorinę knygą „Work health and management control“, Johanson U., Ahonen G., Roslender R. 2007. Ji saugoma Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriuje.
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė, tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt .