2015

Dalyvauta Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų vartojimo Europos ilgalaikės globos įstaigose priežiūros tinklo susitikime

2015 12 11
Gruodžio 1–2 d. Stokholme vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro organizuotas Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų vartojimo Europos ilgalaikės globos įstaigose priežiūros tinklo (LTCFs) susitikimas, skirtas 2016 – 2017 metais Europoje vyksiančio hospitalinių infekcijų paplitimo ir antimikrobinių preparatų suvartojimo ilgalaikės globos įstaigose tyrimo (toliau – HALT) aptarimui. Lietuvą šiame susitikime atstovavo Higienos instituto specialistė Ieva Kisielienė.
 
HALT tyrimo tikslas – nustatyti antimikrobinių preparatų vartojimo ir hospitalinių infekcijų paplitimą ilgalaikės globos įstaigose, įvertinus indikatorius, planuoti reikalingus mokymus infekcijų kontrolės srityje, užtikrinant  ilgalaikės globos įstaigos gyventojų sveikatos saugą.
 
Susitikimo metu aptarta HALT tyrimo metodika, protokolas, esminiai pasikeitimai, lyginant su anksčiau vykdytais HALT tyrimais. Ankstesnių HALT tyrimų rezultatai parodė, kad ilgalaikės globos įstaigose yra problemų, susijusių su antimikrobinių preparatų vartojimu ir hospitalinėmis infekcijomis. Antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų paplitimą ilgalaikės globos įstaigose sąlygoja su globos įstaigos gyventojais susiję rizikos veiksniai (ilgėjanti gyvenimo trukmė, naudojamos invazinės priemonės, gretutinės ligos ir pan.) bei su įstaiga susiję veiksniai (artimas kontaktas tarp globos įstaigos gyventojų, dažni pacientų ir slaugos personalo kontaktai, mažiau kvalifikuotas sveikatos priežiūros personalas, mažesnis dėmesys ir skiriami resursai infekcijų kontrolės problemoms, mažesnis atliekamų diagnostinių testų skaičius ir t.t.). Remiantis HALT tyrimų duomenimis, didžiausią dalį su įstaiga susijusių infekcijų sudarė šlapimo takų (31 proc.), kvėpavimo takų (31 proc.) ir odos (21 proc.) infekcijos.
 
Lietuvoje HALT tyrimą planuojama atlikti 2016–2017 metais.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Strategijų ir vystymo skyriaus vyr. specialistė Ieva Kisielienė, tel. (8 603) 244 16 arba el.paštu ieva.kisieliene@hi.lt