2015

Naujame leidinyje pristatomas tyrimas išvengiamų hospitalizacijų Lietuvoje tema

2015 12 21

Tyrimai atlikti įvairiose šalyse parodė, kad net iki 41 proc. galima sumažinti hospitalizacijų skaičių (priklausomai nuo esamos situacijos ir pasirinkto ligų sąrašo). Sumažinus tokių hospitalizacijų skaičių būtų sutaupoma daug lėšų, kadangi stacionarinė sveikatos priežiūra yra pati brangiausia, o sutaupytas lėšas visada galima panaudoti ten, kur jų trūksta. Kartu pacientai turėtų galimybę išsaugoti geresnę savo sveikatą, jeigu ambulatorinė sveikatos priežiūra jiems būtų prieinamesnė ir joje jie būtų geriau stebimi.

Taigi, akivaizdu, jog kai kurių hospitalizacijų būtų galima išvengti, jeigu kokybiškai veiktų ir būtų pakankamai prieinama ambulatorinė sveikatos priežiūra (tai vadinamosios išvengiamos hospitalizacijos).

Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais“, kurio metu, remiantis užsienio šalių patirtimi, nustatytas išvengiamų hospitalizacijų mastas Lietuvoje 2012 m., jų struktūra pagal atskiras ligas, hospitalizacijų skirtumai tarp demografinių grupių, teritorinių vienetų.

Šio tyrimo rezultatai pateikiami specialiame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais“.
 
Remiantis atliktu tyrimu galima numatyti naujas ir galimai efektyvesnes veiksmų kryptis gerinant ambulatorinės sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę, šitaip apsaugant gyventojus nuo ligų ar jų komplikacijų ir taupant ribotus šalies išteklius.
 
Šis leidinys skirtas sveikatos politikams bei sveikatos priežiūros administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams, universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas dr. Romualdas Gurevičius, tel. (8 5) 262 2781 arba el. paštu Romualdas.gurevicius@hi.lt.  

Tai jau 20-asis serijos „Mokslo darbai“ leidinys. Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> Leidiniai -> Moksliniai leidiniai arba paspaudę nuorodą čia.