2015

Vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje pristatomi naujame leidinyje

2015 12 30
Sveikatos netolygumai pasireiškia visose gyventojų amžiaus grupėse, tačiau vyresnio amžiaus asmenys priskiriami prie pažeidžiamų visuomenės grupių, todėl jie turi potencialiai didesnę tikimybę patirti neigiamas sveikatos netolygumų pasekmes. Dėl šiuo metu Europos regione didėjančio populiacijos senėjimo vyresnių asmenų sveikatos netolygumai tampa vis aktualesne problema, sveikatos apsaugos sistema susiduria su rimtais iššūkiais – tolygaus finansavimo, ligų prevencijos, ilgalaikės globos ir slaugos paslaugų plėtros bei kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo užtikrinimu.
 
Mažėjant gimstamumui ir ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei Lietuvoje taip pat stebima gyventojų senėjimo tendencija. Dėl šios amžiaus grupės pažeidžiamumo labai svarbu analizuoti su kokiomis problemomis ji susiduria. Mokslinių tyrimų, kuriuose būtų analizuojami vyresnio amžiaus asmenų sergamumo, mirtingumo, ligotumo netolygumai Lietuvoje nebuvo rasta. Subjektyvaus savo sveikatos vertinimo sąsajos su demografiniais, socialiniais ir ekonominiais veiksniais taip pat nebuvo nagrinėtos šioje amžiaus grupėje.
 
Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“, kurio rezultatai parodė, jog vyresnio amžiaus asmenys Lietuvoje nėra visiškai patenkinti savo sveikata – didžioji respondentų dalis (67,9 proc.) ją vertino vidutiniškai. Subjektyvus apklaustų asmenų sveikatos vertinimas skiriasi priklausomai nuo demografinių, ekonominių ir socialinių veiksnių.
 
Tyrimo rezultatai pateikiami specialiame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje „65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“.
 
Šis leidinys skirtas sveikatos politikams bei sveikatos priežiūros administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams, universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.
 
Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistė Laura Nedzinskienė, el. paštu technologijos@hi.lt.  
 
Tai jau 22-asis serijos „Mokslo darbai“ leidinys. Daugiau informacijos apie šį ir kitus šios serijos leidinius galite rasti adresu www.hi.lt -> Leidiniai -> Moksliniai leidiniai arba paspaudę šią nuorodą.