2015

Rekomendacijos, kaip pagerinti profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų kokybę

2015 12 30
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“. Leidinyje pateiktos organizacinio pobūdžio rekomendacijos bei aktualios sveikatos tikrinimo schemos.

Darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus Lietuvoje gali atlikti šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, išklausę ne mažiau kaip 36 valandų darbo medicinos kursą pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą programą, arba darbo medicinos gydytojai (konsultuodamiesi su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais).

Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į faktus, kad:
  • Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 2015 m. balandžio mėn. duomenimis, Lietuvoje buvo 15 galiojančią darbo medicinos gydytojo praktikos licenciją turinčių gydytojų.
  • Higienos instituto 2012 m. atlikta šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų apklausa parodė, kad daugiau negu pusė šių gydytojų savo žinias atliekant darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus vertina kaip vidutines arba nepakankamas.
  • Penktadalis apklausoje dalyvavusių gydytojų nurodė, kad darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka neišklausę privalomo darbo medicinos kurso, o trečdalis tokį kursą išklausiusių gydytojų kursus išklausė daugiau negu prieš 5 metus.
  • Daugumai (86,5 proc.) gydytojų ši veikla nėra pagrindinė ar dominuojanti.
  • Daugiau kaip trečdalis gydytojų nurodė, kad jų darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų veikla nėra kontroliuojama.
  • Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenimis, 2014 m. profilaktiškai tikrinant sveikatą įtarta tik 9 proc. visų užregistruotų profesinių ligų atvejų (2013 m. – 6 proc., 2012 m. – 14,5 proc.).
  • Dažniausiai profesinė liga įtariama jau pažengusi, esant ne tik sumažėjusiam darbingumui, bet ir neįgalumui: 2014 m. asmenys, dėl profesinės ligos netekę 45 ir daugiau proc. darbingumo (laikomi nedarbingais arba iš dalies darbingais) sudarė 41 proc.
Rekomendacijos skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose atliekami darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, bei gydytojams, kurie patys atlieka arba konsultuoja atliekant darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus. Pateikta medžiaga taip pat bus naudinga darbdaviams bei įmonių specialistams, atsakingiems už darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimą.
 
Rekomendacijas atsisiųsti galite apsilankę puslapyje www.hi.lt -> Leidiniai -> Rekomendacijos arba paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė, tel. (8 5) 2574 arba el.paštu rasa.sidagyte@hi.lt.