2016

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovams pristatyta antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarka

2016 01 11
Higienos institutas (HI), pristatydamas naują antimikrobinių vaistinių preparatų stebėsenos tvarką, lapkričio–gruodžio mėn. organizavo seminarus asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atstovams.
 
Seminarai įvyko Vilniuje (2015-11-03), Panevėžyje (2015-11-06), Klaipėdoje (2015-11-27) ir Kaune (2015-12-07). Jų tikslas – supažindinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas su antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos sistema ir elektronine duomenų tvarkymo forma.
 
Nauja antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarka, reglamentuojanti antimikrobinių preparatų stebėseną asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-322 „Dėl antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Seminaruose HI atstovai apžvelgė antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių preparatų vartojimo situaciją Lietuvoje ir Europoje, supažindino su antimikrobinių vaistų skyrimo rodikliais stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat pristatė elektroninę duomenų tvarkymo formą, parengtą HI specialistų, siekiant palengvinti duomenų tvarkymą ir perdavimą. Diskusijose dalyviai labai teigiamai įvertino pastarąją HI iniciatyvą, išsakė pastabas ir pasiūlymus.

Informaciją apie antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėseną bei antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo duomenų rinkimo formą rasite Higienos instituto puslapyje http://www.hi.lt/lt/antibiotiku-vartojimo-stebesenos-metodika.html.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vyr. specialistė Akvilė Kenstavičienė tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu akvile.kenstaviciene@hi.lt.
 

Pranešimai

R. Valintėlienė. Antimikrobinio atsparumo situacija Europoje ir Lietuvoje. Antibiotikų vartojimo stebėsena – svarbus AMR problemos valdymo elementas (atsiųsti)
A.Kenstavičienė. Nauja antimikrobinių preparatų vartojimo stebėsenos sistema (atsiųsti)
A.Kenstavičienė. Antimikrobinių vaistų skyrimo rodikliai stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (atsiųsti)