2016

Tarpinstitucinėje diskusijoje kelti sveikatos netolygumų mažinimo klausimai

2016 01 21

Sausio 13–14 d. įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Sveikatos netolygumų mažinimas“. Jame aptarti projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ darbai.

Seminare dalyvavo savivaldybių ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, Lietuvos universitetų atstovai, Sveikatos apsaugos ministerijos bei Higienos instituto specialistai.

Pirmoje renginio dalyje seminaro dalyviams pristatyti parengti sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijų projektai, orientuoti į skirtingas problemines sritis:

  • tabako vartojimo mažinimą (atsiųsti);
  • alkoholio vartojimo mažinimą (atsiųsti);
  • fizinio aktyvumo didinimą;
  • savižudybių mažinimą ir psichinės sveikatos gerinimą;
  • mitybos gerinimą;
  • sveikatos priežiūros prieinamumo didinimą.

Antroje renginio dalyje organizuotos diskusijos, kuriose renginio dalyviai išreiškė savo nuomonę apie pasiūlytas sveikatos netolygumų mažinimą priemones. Grupėse seminaro dalyviai aptarė įvairius rekomendacijų įgyvendinimo aspektus ir rengė pasirinktų tematinių rekomendacijų įgyvendinimo metodines gaires, identifikuodami jų įgyvendinimo etapus, suinteresuotus partnerius, sėkmės, nesėkmės veiksnius, numatomus vertinimo rodiklius bei pasiūlymus dėl teisinės bazės koregavimo. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįstos diskusijos pateikė vertingų įžvalgų projekto darbo grupei, rengiančiai sveikatos netolygumų rekomendacijas. Gauti pasiūlymai padės suformuluoti tikslesnes sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijas, konkretizuojant jų įgyvendinimo žingsnius praktikoje. 

Daugiau informacijos apie įvykusią diskusiją gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus vyr. specialistė Eimantė Zolubienė tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu eimante.zolubiene@hi.lt.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia http://www.hi.lt/sveikatos-netolygumu-nustatymo-ir-mazinimo-gebejimu-stiprinimo-modelio-sukurimas.html.