Sveikatos statistikos leidiniai

Visuomenės sveikatos analizės leidiniai 

Visuomenės sveikatos netolygumų ir kitos apžvalgos

Infografikai 


Periodiniai sveikatos statistikos leidiniai:

Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse (2010–2018)

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (1999–2018)

Lietuvos sveikatos statistika (2001–2018)

Gimimų medicininiai duomenys (2001–2018)

Sužalojimai ir apsinuodijimai (2010–2018)

Mirties priežastys (2010–2018)

Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje (2011–2018)

Kraujo donorų registro duomenys (2013–2018)

Vaikų sveikata (2016–2018)

Health in the Baltic Countries (2000–2016)


Neatnaujinami leidiniai

 

Naujausi leidiniai:

Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2018 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2019, 113 p.

Leidinyje aprašomi 2018 m. Lietuvos savivaldybėse visuomenės sveikatą atspindintys rodikliai, pateikiami iš Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387. Šis sąrašas atskleidžia, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos tikslai.
Analizuojami glaudžiai su sveikata susiję ir socioekonominę padėtį atspindintys rodikliai, taip pat mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių, kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir daugelis kitų rodiklių. 
Atsiųsti

Kraujo donorų registro 2018 m. duomenys  
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2019, 36 p. 

 

Leidinyje pateikta Kraujo donorų registro statistinė informacija apie šalies kraujo donorus (pagal lytį, amžiaus grupes, tam tikrų kraujo tyrimų rezultatus) ir atliktas donacijas (pagal donorų lytį bei amžių, pasiskirstymą savivaldybėse, atlygintumą, laikino atidėjimo ir uždraudimo priežastis bei kt.).
Skelbiami duomenys skirti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, visuomenės sveikatos specialistams ir visuomenės atstovams, kuriems aktuali kraujo donorystės tema.
Atsiųsti

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 m. 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2019, 107 p. 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 m.“. Jame esančiose lentelėse pateikiami šalies gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. 
Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams ir mokslininkams. 
Atsiųsti

 

 

Mirties priežastys 2018
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2019, 190 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistų parengtame leidinyje pateikiami apibendrinti 2018 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys.
Atsiųsti PDF
Atsiųsti MS Word