Tarptautiniai projektai

Antimikrobinio atsparumo stebėjimo sistemos duomenų panaudojimas gydymo gairėms
(angl. Network to improve use of AMR surveillance data for treatment guidelines) (2019–2020)
Projekto santrauka (atsiųsti)
2019 m. ataskaitos santrauka (atsiųsti)

Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti
(angl. Co-operation and competence network for promoting occupational health, safety and well-being (OHSW) at work) (2017–2018)
Projekto ataskaita (atsiųsti)


Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo ilgalaikės globos įstaigose tyrimas (angl. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities, HALT-3) (2017)
Protokolas anglų kalba (atsiųsti)
Ataskaitos santrauka (atsiųsti)


Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo validacija Lietuvoje     
(angl. Validation of the point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in acute care hospitals in Lithuania) (2017)
Projekto aprašymas (atsiųsti)
Ataskaita anglų kalba (atsiųsti)