Tarptautiniai projektai

Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti
(angl. Co-operation and competence network for promoting occupational health, safety and well-being (OHSW) at work) (2017–2018)
Projekto ataskaita (atsiųsti)


Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo ilgalaikės globos įstaigose tyrimas (angl. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities, HALT-3) (2017)
Protokolas anglų kalba (atsiųsti)
Ataskaitos santrauka (atsiųsti)


Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo validacija Lietuvoje     
(angl. Validation of the point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in acute care hospitals in Lithuania) (2017)
Projekto aprašymas (atsiųsti)
Ataskaita anglų kalba (atsiųsti)