Higienos instituto vykdomi tyrimai

Ligų naštos rodiklių skaičiavimo galimybės Lietuvoje (2020 m.) (atsiųsti)

Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse (2019–2020) (atsiųsti)
 
Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje (2019–2020) (atsiųsti)

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vertinimas (2018–2019) (atsiųsti)

 

Įvykdytų tyrimų archyvasHigienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai; 
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas;
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai;  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai.


Užsakomosios studijos