Higienos instituto vykdomi tyrimai

Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse (2019–2020) (atsiųsti)
 
Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje (2019–2020) (atsiųsti)
 
Profesinės sveikatos paslaugų prieinamumas (2019) (atsiųsti)
 
Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai (2019) (atsiųsti)
 
Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai (2019) (atsiųsti)
 
Tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei jų diegimas Lietuvoje (2019) (atsiųsti)
  
Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje (2019) (atsiųsti)

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vertinimas (2018–2019) (atsiųsti)

 

Įvykdytų tyrimų archyvasHigienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai; 
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas;
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai;  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai.


Užsakomosios studijos