• Titulinis
  • Žurnalas „Visuomenės sveikata“

Žurnalas „Visuomenės sveikata“

Žurnalas „Visuomenės sveikata“ – tai periodinis mokslinis leidinys, leidžiamas keturis kartus per metus. 1997-11-10 Lietuvos mokslo tarybos nutarimu žurnalas įtrauktas į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo recenzuojamų žurnalų sąrašą.  Žurnalas leidžiamas nuo 1996 m., žurnalo steigėjas ir leidėjas – Higienos institutas.
 
„Visuomenės sveikata“ skirta mokslininkams, sveikatos apsaugos organizatoriams ir administratoriams, sveikatos politikams, visuomenės sveikatos specialistams, gydytojams, studentams ir kitiems skaitytojams, besidomintiems visų šalies gyventojų ar atskirų jos grupių sveikatos ir ją veikiančių veiksnių problemomis.
 
Nuo 2005 metų žurnalas indeksuojamas Index Copernicus duomenų bazėje (http://www.indexcopernicus.com/).
 
Žurnale spausdinami aktualūs biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos ir jai artimų sričių moksliniai straipsniai. Ne mokslinėse žurnalo rubrikose („Aktualijos“, „Visuomenės sveikatos praktikai“, „Metodinė medžiaga“) spausdinama informacija apie svarbiausius politinius įvykius visuomenės sveikatos srityje, geros praktikos pavyzdžius, išleistas metodines bei praktines rekomendacijas. 

Redakcijos adresas: Higienos institutas, Didžioji 22, LT-01128 Vilnius
Redakcijos telefonas (8 5) 262 5479 
Elektroninis paštas visuomenes.sveikata@hi.lt