Atstovavimas tarptautinėse organizacijose

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) (https://www.oecd.org/)  
• Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato Sveikatos statistikos darbo grupėje
Rita Gaidelytė, SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. [email protected]).
• Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato Sveikatos priežiūros kokybės ir rezultatų darbo grupėje
Rita Gaidelytė, SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. [email protected]).

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) (angl. World Health Organization, WHO) (https://www.who.int/)
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro (toliau – VSTC) Technologijų vertinimo skyriaus specialistas (10.2. Sveikatos technologijos);
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (10.7. Visuomenės sveikata, inovacijos ir intelektinė nuosavybė).

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (angl. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) (http://www.ecdc.europa.eu)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-244 „Dėl bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ (atsiųsti)
 Ligų grupėje „Antimikrobinis atsparumas“:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinė atstovė) (el. p. [email protected]);
Greta Vizujė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. [email protected]).
Antimikrobinio atsparumo epidemiologijos (Europos supratimo apie antibiotikus dienos) techninis kontaktinis asmuo Ineta Pranskūnaitė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. [email protected].
• Ligų grupėje „Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimas“:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. [email protected]);
Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo Greta Vizujė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. [email protected].
• Ligų grupėje „Infekcijos, susijusios su sveikatos priežiūra“:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. [email protected]);
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose, HAI-ICU)) (el. p. [email protected]);
Augustė Šalnaitė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (operacinių žaizdų infekcijos, HAI-SSI)) (el. p. [email protected]);
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (infekcijos ilgalaikės priežiūros įstaigose, HAI-HALT)) (el. p. [email protected]);
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (paplitimo tyrimas, HAI-PPS)) (el. p. [email protected]);
Augustė Šalnaitė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (Clostridium difficile infekcija, HAI-CDI)) (el. p. [email protected]).

Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (angl. ECDC) ataskaitos


Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo
• Profesinių ligų statistikos darbo grupėje
Šarūnas Alasauskas, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (toliau – SIC) Registrų skyriaus vadovas (el. p. [email protected]).
• Sveikatos priežūros statistikos techninė grupėje 
Rita Gaidelytė, SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. [email protected]).
• Sergamumo statistikos techninė grupėje
Rita Gaidelytė, SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. [email protected]).
• Mirties priežasčių statistikos darbo grupėje
SIC Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovas.
• Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupėje
SIC Biostatistinės analizės skyriaus vadovas.

Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse paskirti dalyvauti asmenys (angl. Northern Dimention Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS) (http://www.ndphs.org/)
• Antimikrobinio atsparumo ekspertų darbo grupėje:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinė atstovė) (el. p. [email protected]); 
Ineta Pranskūnaitė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. [email protected]).
Veiklos ataskaitos
• Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupėje
Lolita Pilipavičienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro (toliau – PSC) Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė (pagrindinė atstovė) (el. p. [email protected]). 
Europos saugos ir sveikatos darbe Lietuvos ryšių punkto informacinis tinklas (angl. European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) (https://osha.europa.eu/lt/about-eu-osha)
Erikas Mačiūnas, PSC vadovas (el. p. [email protected]).

Baltijos jūros profesinės sveikatos ir saugumo tinklas (angl. Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety, BSN) (http://www.balticseaosh.net/about-bsn/)
Erikas Mačiūnas, PSC vadovas (el. p. [email protected]).
 
  Informacija atnaujinta 2023-04-04.