Keturios pagrindinės vertybės

Profesionalumas. Esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų ir formų, siekiame tobulėti, esame iniciatyvūs.

Skaidrumas ir atvirumas. Veikiame patikimai ir sąžiningai, didiname visuomenės pasitikėjimą, viešiname savo veiklos rezultatus, reguliariai domimės skaidrumo gerinimo priemonėmis.

Bendradarbiavimas. Siekiame bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ir visuomene, dirbame komandoje ir siekiame geriausio rezultato, dalijamės patirtimi ir informacija bei jos sklaida.

Atsakingumas. Atsakomybės prisiėmimas už savo darbo kokybę ir sprendimus. Dirbame principingai ir pareigingai.


Atnaujinimo data: 2023-12-28, 15:50:23