Paieška

Baigtas Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatų biurų atstovų pasiruošimas gyvensenos tyrimų vykdymui

2016 04 21

Įgyvendinant projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“, Higienos institutas kartu su partneriais parengė metodines rekomendacijas suaugusiųjų ir vaikų gyvensenos tyrimų vykdymui. Vadovaujantis rekomendacijose pateikiama standartizuota metodika, 2016 m. balandžio mėn. Lietuvoje startuoja vaikų gyvensenos tyrimų vykdymas. Skirtingose savivaldybėse vaikų apklausas atliks jas aptarnaujančių visuomenės sveikatos biurų atstovai (toliau – VSB).

Higienos institutas, kaip pagrindinis šių tyrimų koordinatorius, šių metų kovo – balandžio mėn. skirtinguose Lietuvos regionuose (Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Druskininkuose) organizavo diskusijas – seminarus, skirtus VSB pasiruošimui vykdyti tyrimus. Renginių metu jų dalyviai buvo supažindinami su sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo praktikomis bei rekomenduojama gyvensenos tyrimų vykdymo savivaldybėse metodika, pradedant tyrimo imties skaičiavimu bei baigiant standartizuotu surinktų duomenų perkėlimu į skaitmenines duomenų saugojimo bazes. VSB atstovai taip pat turėjo galimybę praktiškai išmėginti vaikų gyvensenos tyrimo planavimo procedūras , jas pritaikyti savo aptarnaujamos savivaldybės atvejui.

Renginių medžiaga:

  • Projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ pristatymas (atsiųsti)
  • Sveikatos netolygumų stebėsena ir vertinimas: kokius rodiklius  reikia stebėti? (atsiųsti)
  • Sveikatos netolygumų stebėsena ir vertinimas: išvestinių rodiklių skaičiavimas (atsiųsti)
  • Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas savivaldybėse: rekomendacinės gairės (atsiųsti)
  • Vaikų gyvensenos tyrimai: imties skaičiavimas ir paskirstymas (atsiųsti)

Daugiau informacijos apie gyvensenos tyrimų vykdymą Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus vyr. specialistas V. Liuima, tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu: [email protected].

Kitą aktualią medžiagą, skirtą gyvensenos tyrimų vykdymui, rasite adresu: www.hi.lt/gyvensena