Paieška

Konferencija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“ specialistus sukvietė diskusijai

2015 02 11

Šių metų sausio 29 d. Vilniuje įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Higienos instituto organizuota  konferencija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“.

Renginyje dalyvavo 88 dalyviai: LR sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai, Lietuvos savivaldybių gydytojai bei kiti, sveikatos netolygumų problematika besidomintys, asmenys.

Pirmoje konferencijos dalyje buvo pristatyti pirmieji projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ veiklų rezultatai, aptariant tarptautinės ir nacionalinės sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo patirties praktiką bei pateikiant strateginių dokumentų (nacionalinio ir savivaldybės lygių), reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose, analizės išvadas.

Antroji renginio dalis buvo skirta projekto metu parengtų preliminarių rekomendacijų, skirtų teisinės bazės tobulinimui, siekiant sveikatos santykių teisumo įvairiuose sektoriuose, aptarimui. Įvykusi diskusija neapsiribojo teisinės bazės tobulinimo galimybių kvestionavimu. Savo nuomonę išsakę dalyviai akcentavo poreikį sutelkti jėgas sveikatos sektoriuje, didinti valstybės ir savivaldybių politiką formuojančių asmenų žinias sveikatos netolygumų srityje, siūlė priimant sprendimus dažniau atsižvelgti į kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžius. Taip pat pasisakiusieji akcentavo aktyvesnio, kitų sektorių įsitraukimo į sveikatos netolygumų stebėsenos ir mažinimo procesus, poreikį.

Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė E. Zolubienė, tel. nr. (8 5) 261 4184, el. p. eimante.zolubiene@hi.lt.

Konferencijoje pristatyti pranešimai:

Projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ pristatymas

prof. dr. M. Stankūnas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Kodėl nesiseka savivaldybėms mažinti sveikatos netolygumus? (atsiųsti)
dr. R. Žekas, Kauno rajono savivaldybė

Sveikatos netolygumų mažinimo patirtis: ar intervencijos efektyvios? (atsiųsti)
dr. K. Šmigelskas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Sveikatos netolygumai Lietuvoje (atsiųsti)
J. Jaselionienė, Higienos institutas

Tarptautinių organizacijų publikacijų ir rekomendacijų, skirtų teisinės bazės tobulinimui užtikrinant sveikatos ir sveikatos santykių teisumą, įvertinimas. Norvegijos patirtis (atsiųsti)
K. Selli, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Strateginių dokumentų ir teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą nacionaliniu ir savivaldybių lygiu apžvalga (atsiųsti)
G. Petronytė, Higienos institutas

Strateginių dokumentų ir teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą  SSGG analizė bei rekomendacijos teisinės bazės tobulinimui (atsiųsti)
dr. A. Garmienė, Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras