Paieška

Įvyko diskusija „Sveikatos netolygumų stebėsena“

2015 04 15
Šių metų balandžio 8 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuota diskusija „Sveikatos netolygumų stebėsena“. Jos metu buvo aptarti projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-00) 1.1.1.4 poveiklėje parengtų sveikatos netolygumų stebėsenai reikalingų rodiklių sąrašo bei gyvensenos tyrimų metodikos projektai.   
 
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto ir įvairių visuomenės sveikatos biurų atstovai.
 
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė pasveikino diskusijos dalyvius, pristatė diskusijos programą. Prof. dr. Mindaugas Stankūnas renginio dalyvius trumpai supažindino su projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ tikslais, įgyvendintais ir planuojamais darbais.
 
Higienos instituto vyr. specialistas Vincentas Liuima pristatė projekto darbo grupės sudarytą sveikatos netolygumų stebėsenai reikalingų rodiklių sąrašo projektą. Buvo apžvelgti mirtingumo, sergamumo, sveikatos apsaugos sistemos prieinamumo, poreikio ir teisingumo, vartojimo tinkamumo bei vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos rodikliai. Renginio dalyviai turėjo galimybę pasakyti savo nuomonę ir pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti sąrašo projekto rodiklius.
 
Renginio metu Higienos instituto vyr. specialistė Sandra Mekšriūnaitė pristatė sveikatos rodiklių erdvinės analizės ir vaizdavimo galimybes, pasitelkiant projekto metu įsigytą programinę įrangą, skirtą vaizduoti sveikatos netolygumus savivaldybėse, apžvelgtos funkcijos ir panaudojimo galimybės.
 
Į renginį atvykę savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai (Klaipėdos r., Utenos r., Vilniaus ir Šiaulių) pasidalijo savo patirtimi atliekant gyvensenos tyrimus. Buvo pristatyti pagrindiniai tyrimų organizavimo bei jų metodikos principai (respondentų atrankos formavimo strategijos, tyrimo instrumentų struktūra, tyrimo duomenų rinkimo procedūros ir pan.).
 
Projekto vyr. specialistė Jolanta Valentienė renginio metu pristatė standartizuotų gyvensenos tyrimų vykdymo metodikos projektą. Apžvelgti vaikų bei suaugusiųjų gyvensenos tyrimų imties sudarymo principai, galimi vaikų apklausos būdai mokymosi įstaigose, suaugusiųjų apklausos būdai kaimo ir miesto vietovėse, pateiktos dvi alternatyvos vykdyti suaugusiųjų apklausas miestuose. Po pristatymo renginio dalyviai įsitraukė į diskusiją bei aptarė problemas, kurios gali iškilti vykdant gyvensenos tyrimus, teikė pasiūlymus, kurie galėtų didinti tyrimo dalyvių pasiekiamumą, padėtų užtikrinti tyrimų reprezentatyvumą.
 
Renginio dalyvių diskusijos atskleidė galimus sveikatos netolygumų stebėsenai reikalingų rodiklių sąrašo projekto trūkumus, vaikų bei suaugusiųjų klausimynų spragas bei sunkumus su kuriais sveikatos stebėsenos specialistai gali susidurti vykdydami gyvensenos tyrimus.
 
Daugiau informacijos apie įvykusią diskusiją gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistas Vincentas Liuima, tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu vincentas.liuima@hi.lt.