ASIS naudotojams

ASIS statistinių duomenų metinė ATASKAITA (2016 m.)

Kasmet Psichikos sveikatos centras atlieka duomenų apie asmenis, kuriems taikyta farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais sutikrinimą ASIS sistemoje.

ASIS 2021 M. MĖNESINĖ ATASKAITA

ASIS 2020 M. MĖNESINĖ ATASKAITA

ASIS 2019 M. MĖNESINĖ ATASKAITA

Patikslintų pagal ASPĮ pakaitinio palaikomojo gydymo duomenų analizė:

2016 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.

2015 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.

2014 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496; 2010, Nr. 157-8004) 9 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1109 „Dėl asmenų, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7697) patvirtintų ASIS nuostatų VII skyriaus 37 punktu, ASIS duomenys gali būti prieinami tik asmenims, kuriems sveikatos priežiūros įstaigos vadovas bus suteikęs prieigos teisę.

Tam, kad įstaigos vadovo patvirtinti asmenys galėtų gauti prisijungimo prie ASIS kodus, įstaiga turi pasirašyti su Psichikos sveikatos centru duomenų teikimo sutartį, kurią galite rasti čia: Duomenų teikimo sutartis.

Kaip dirbti su ASIS ir kitą reikalingą mokomąją medžiagą galite rasti čia:

1.  ASIS naudotojo vadovas

2. Filmuota mokymų medžiaga

3. ASIS naudotojo mokymų medžiaga

4. Teisinė informacija

SVARBU!

Dėl ASIS neveikimo rašykite į [email protected]


Atnaujinimo data: 2023-10-13, 11:18:32