Kompetencijų centras

Kompetencijų centras vykdo sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų plėtotę. Įstaigos veiklos tikslai:

  • Organizuoti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų bendrųjų ar specialiųjų kompetencijų pripažinimą.
  • Organizuoti ir vykdyti tobulinimo programų asmens sveikatos ir farmacijos tematika derinimą.
  • Dalyvauti rengiant sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.
  • Organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą bei tęstinį mokymąsi.

Plačiau Kompetencijų centro interneto svetainėje https://www.sskc.lt/.