Kontaktinė informacija

Higienos institutas
Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583, faks. (8 5) 262 4663, el. p. institutas(eta)hi.lt
Darbo laikas: 8.00–12.00, 12.30–16.45 (penktadienį iki 15.30)

Kontaktai žiniasklaidai: tel.: (8 5) 262 9931, (8 5) 262 4583, el. p.: info(eta)hi.ltinstitutas(eta)hi.lt.  

Dėmesio! Higienos instituto darbuotojų el. pašto adresų sudarymo tvarka: vardas.pavarde(eta)hi.lt arba vardas.pavarde(eta)dmc.lt.
PASTABA. Kontaktinė informacija rengiama ir atitinkamai tvarkoma.

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas
Kodas (8 5) arba mob.

Elektroninis paštas

Direktorius

Remigijus Jankauskas

262 4583

jank(eta)dmc.lt

Patarėja

Lina Kygienė

262 4583

[email protected](eta)hi.lt

Direktoriaus pavaduotoja

Aušra Grigošaitienė

212 1810

ausra.grigosaitiene(eta)dmc.lt

Specialistė (referentė)

Dalia Paurienė

262 4583

institutas(eta)hi.lt

Ekonominio planavimo skyrius

Skyriaus vadovė 

Jolanta Salvinska

261 7278

jolanta.salvinska(eta)hi.lt

Vyriausioji specialistė

Stasė Gutauskienė

   

Specialistė

Ana Galkovskaja

261 7278

ana.galkovskaja(eta)hi.lt

Vyriausioji specialistė

Elvyra Kropis

   

Vyriausioji specialistė

Agnietė Mazzella

   

Specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė)

Elena Mikalajūnienė

212 2574 elena.mikalajuniene(eta)hi.lt

Vyriausioji specialistė

Viktorija Punienė

   

Vyriausiasis specialistas

Linas Juozulynas

   

Vyriausioji specialistė

Regina Žilinskienė

   

Vyriausioji specialistė

Elena Mikalajūnienė

  elena.mikalajuniene(eta)hi.lt

Vyriausioji specialistė

Edita Adomavičiūtė

  edita.adomaviciute(eta)vpsc.lt

Specialistė

Valentina Jurevič

   

Specialistė

Brigita Grigaliūnienė

   

Specialistė

Ilona Dulko

   

Komunikacijos skyrius

Skyriaus vadovė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė Mob. 8 686 51 906

loreta.gudeliene(eta)sskc.lt

 

Vyriausioji specialistė Jolanta Šaltenienė Mob. 8 699 40 891  
Vyriausioji specialistė Evelina Vitkauskienė    
Specialistė Danutė Umbrasienė 262 9931  danute.umbrasiene(eta)hi.lt
Vyriausioji specialistė Teresė Gužauskienė    
Vyriausioji specialistė Agnė Arlauskaitė    
Vyriausioji specialistė Rima Mažeikienė    

Bendrųjų reikalų skyrius    

Skyriaus vadovė

Jūratė Miceikienė

262 6406

jurate.miceikiene(eta)hi.lt

Specialistas

Vytautas Sakalauskas

   

Specialistė 

Dalia Paurienė

262 4583  institutas(eta)hi.lt

Specialistė

Ilona Dulko

   

Vyriausiasis specialistas

Darius Kaminskas

   

Vyriausioji specialistė

Brigita Grigaliūnienė

   

Vyriausiasis specialistas

Dominykas Jankevičius

   

Vyriausiasis specialistas

Dmitrij Ježenkin

   

Vyriausiasis specialistas

Romualdas Liudvinovičius

   

Specialistė (Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriato sekretorė)

Sigutė Kavoliukienė

Tel. 262 5485

Faks. 206 0180

cdmek(eta)hi.lt,
sigute.kavoliukiene(eta)hi.lt

Specialistas

Michailas Klicner

  michailas.klicner(eta)hi.lt
       

SVEIKATOS INFORMACIJOS CENTRAS

Centro vadovas

Romualdas Gurevičius

262 2781

romualdas.gurevicius(eta)hi.lt

Biostatistinės analizės skyrius

Specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vadovo funkcijas

Žilvinė Našlėnė

206 0738

zilvine.naslene(eta)hi.lt

Specialistė

Jonė Jaselionienė

277 3302 

jone.jaselioniene(eta)hi.lt

Specialistas

Marius Skripkaitis

277 3302

marius.skripkaitis(eta)hi.lt

Sveikatos statistikos skyrius

Skyriaus vadovė

Rita Gaidelytė

277 3303

rita.gaidelyte(eta)hi.lt

Specialistė

Jelena Isakova

277 3301 

jelena.isakova(eta)hi.lt

Specialistė

Alma Leinartienė

277 3301  

alma.leinartiene(eta)hi.lt

Specialistė

Milda Garbuvienė

277 3303 

milda.garbuviene(eta)hi.lt

Specialistė

Judita Jankauskienė

277 3303 

judita.jankauskiene(eta)hi.lt

Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyrius

Skyriaus vadovė (Registro vadovė)

Rūta Ustinavičienė

277 3304

ruta.ustinaviciene(eta)hi.lt

Specialistas

Algirdas Vyšniauskas

277 3304

algirdas.vysniauskas(eta)hi.lt

Specialistė

Vilė Cicėnienė

277 3305

vile.ciceniene(eta)hi.lt

Specialistė

Aurelija Trakienė

277 3304

aurelija.trakiene(eta)hi.lt

Specialistė

Regina Sarapinaitė

277 3305

regina.sarapinaite(eta)hi.lt

Specialistė

Nijolė Malinauskienė

277 3305

nijole.malinauskiene(eta)hi.lt 

Specialistė

Dalia Vasiliauskaitė

277 3304

dalia.vasiliauskaite(eta)hi.lt

Registrų skyrius

Skyriaus vadovas

Šarūnas Alasauskas

261 2084

sarunas.alasauskas(eta)hi.lt

Specialistas

Andrius Rodzevičius

212 0876

andrius.rodzevicius(eta)hi.lt

Kraujo donorų registro valdymo specialistė

Svetlana Bogdanova

212 3913

svetlana.bogdanova(eta)hi.lt 

Specialistas

Michailas Klicner

212 3913

michailas.klicner(eta)hi.lt 

Specialistė

Aušra Krupskienė

212 3913

ausra.krupskiene(eta)hi.lt

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro valdymo specialistė

Ugnė Gadžijeva

206 0977 

ugne.gadzijeva(eta)hi.lt

Specialistė

Helena Anikijenka

212 0876

helena.anikijenka(eta)dmc.lt

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė

Ugnė Gadžijeva

206 0977

ugne.gadzijeva(eta)hi.lt

Specialistė

Indrė Židonienė

206 0122

indre.zidoniene(eta)hi.lt

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė

Jolanta Čepienė

262 9709 

jolanta.cepiene(eta)hi.lt 

VISUOMENĖS SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

Centro vadovė 

Rolanda Valintėlienė

261 8390

rolanda.valinteliene(eta)hi.lt

Visuomenės sveikatos inovacijų skyrius

Skyriaus vadovė

Virginija Kanapeckienė

262 5479

virginija.kanapeckiene(eta)hi.lt

Specialistė

Asta Jurkevičienė

262 8513 asta.jurkeviciene(eta)hi.lt

Specialistė

Dalia Jankutė 262 8513 dalia.jankute(eta)hi.lt

Specialistė

Augustė Šalnaitė 262 8513 auguste.salnaite(eta)hi.lt

Specialistė

Evelina Navikonytė 262 8513 evelina.navikonyte(eta)hi.lt 

Specialistė

Rasa Varvuolienė 212 1986 rasa.varvuoliene(eta)hi.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro valdymo specialistė

Daiva Gerasimavičienė

212 1986

daiva.gerasimaviciene(eta)hi.lt

Technologijų vertinimo skyrius

Skyriaus vadovė

Jonė Jaselionienė

277 3302

jone.jaselioniene(eta)hi.lt

Specialistas

Vincentas Liuima

261 6681

vincentas.liuima(eta)hi.lt

Specialistė

Algimanta Karanevskytė-Buckiūnienė

261 6681

algimanta.buckiuniene(eta)hi.lt

Specialistė

Jolita Masevič

261 6681

jolita.masevic(eta)hi.lt

Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius

Skyriaus vadovė 

Eimantė Zolubienė

262 9055  

eimante.zolubiene(eta)hi.lt

 

Specialistė

Aldona Jociutė

261 4184

aldona.jociute(eta)hi.lt

Specialistė

Justina Avelytė

261 4184 

justina.avelyte(eta)hi.lt 
Specialistė

Greta Makauskaitė

261 4184  greta.makauskaite(eta)hi.lt

PROFESINĖS SVEIKATOS CENTRAS

Centro vadovas

 Erikas Mačiūnas

212 1969

erikas.maciunas(eta)hi.lt

Profesinės sveikatos inovacijų skyrius

Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vadovo funkcijas

Jūratė Tamašauskaitė

212 0861

jurate.tamasauskaite(eta)hi.lt 

Specialistė

Lolita Pilipavičienė

212 0861

lolita.pilipaviciene(eta)dmc.lt

Specialistė Aneta Abromavičiūtė 212 0861

aneta.abromaviciute(eta)hi.lt

Profesinės sveikatos tyrimų skyrius

Skyriaus vadovė

Vida Juškelienė

212 2817

vida.juskeliene(eta)hi.lt

Specialistė

Jūratė Tamašauskaitė

212 2589 

jurate.tamasauskaite(eta)hi.lt 
Specialistė Justyna Kolesnik 212 2589 justyna.kolesnik(eta)hi.lt
Specialistė
Toma Jasiukevičiūtė Zelenko 212 2589 toma.zelenko(eta)hi.lt
SVEIKATOS STIPRINIMO CENTRAS
Centro vadovas Romualdas Sabaliauskas Mob. 8 640 44 930 sabal(eta)smlpc.lt
KOMPETENCIJŲ CENTRAS
Centro vadovė  Rimantė Kasiulaitytė 271 2258

rimante.kasiulaityte(eta)sskc.lt

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
Centro vadovė   Vita Šulskytė Mob. 8 618 06 943

vita.sulskyte(eta)vpsc.lt

Psichikos sveikatos stiprinimo skyrius

       

Savižudybių prevencijos skyrius 

Vyriausioji specialistė  Živilė Kubilienė   zivile.kubiliene(eta)vpsc.lt

 Informacija atnaujinta 2022-07-05.