Antimikrobinio atsparumo valdymas regione. Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos regione

leidinys-imprim_1690970213-bd9accd2ba9a3c45afdd4dd39c7c0239.jpg

Antimikrobinio atsparumo valdymas regione. Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos regione

Higienos institutas, Vilnius, 2012, 34 p.

Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione. Modelio kūrimas ir diegimas Klaipėdos rajone“. Leidinys paruoštas vykdant Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės priminės sveikatos priežiūros išdėstymą (ImPrim)“. Vienas iš šio projekto uždavinių – sukurti ir išbandyti antimikrobinio atsparumo valdymo regione modelį. 
Įgyvendinant minėtą projektą, Lietuvoje atlikta situacijos analizė ir suburta iniciatyvių bei veiklių asmenų, atstovaujančių skirtingoms institucijoms, antimikrobinio atsparumo valdymo ekspertų grupė, kuri, bendradarbiaudama su Higienos Instituto, Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos specialistais bei projekto partneriais iš Švedijos, inicijavo įvairias antimikrobinio atsparumo problemai įvertinti ir spręsti skirtas veiklas. Leidinyje pristatomas ImPrim projekto metu kurtas ir Klaipėdos regione išbandytas antimikrobinio atsparumo valdymo regione modelis. 


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:22:44