Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos 

16_1691750413-9ab3bdf36741bc19538a8f6a534a487d.jpg

Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos 

R. Eičinaitė-Lingienė, T. Matevičiūtė
Higienos institutas, 2013, 12 p.

Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymai įmonėje organizuojami, sveikatos stiprinimo programos rengiamos ir įgyvendinamos siekiant stiprinti darbuotojų fizinę, psichinę sveikatą ir jai palankius socialinius įgūdžius bei vykdyti neigiamų fizinių, psichinių ir socialinių veiksnių poveikio sveikatai ir ligų prevenciją.
Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos skirtos vadovautis įmonėse dirbantiems profesinės sveikatos specialistams ir kitiems specialistams, organizuojant darbuotojų sveikos gyvensenos mokymus, rengiant sveikatos stiprinimo programas bei organizuojant jų įgyvendinimą. Rekomendacijose detaliai aprašytas darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo programų rengimo ir jų įgyvendinimo organizavimas, programos struktūros reikalavimai, darbuotojų sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo etapai (parengiamasis, programos planavimas, programos įdiegimas, vertinimas ir nenutrūkstamas įgyvendinimas). Atskirame skyriuje pateikti svarbiausių rekomendacijose vartojamų sąvokų apibrėžimai ir paaiškinimai.   


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:40:20