Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijos

13_1691750028-0bea4e5d46b674bbbb40728627957fd5.jpg

Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijos

T. Matevičiūtė, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 12 p.

Didelę laiko dalį žmonės praleidžia darbe, todėl labai svarbu, kad jiems būtų sudarytos sąlygos sveikai maitintis. Rūpinimasis darbuotojų sveikata yra vienas svarbiausių socialiai atsakingos ir patrauklios darbovietės požymių. 
Rekomendacijose pateikiama pavyzdinė darbuotojų sveikos mitybos skatinimo programa, kuri susideda iš 4 etapų: parengiamojo, programos planavimo, programos įdiegimo, vertinimo bei nenutrūkstamo įgyvendinimo. Kiekviename etape aprašyti svarbiausi darbai su praktiniais patarimais ir priemonių pavyzdžiais. Rekomendacijose taip pat primenami pagrindiniai sveikos mitybos principai. Jos skirtos profesinės, visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie prižiūri darbuotojų sveikatą įmonėse.


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:33:54