Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, dalies (procentais) rodiklio apskaičiavimas Metodinės rekomendacijos

dirbantys_asmenys_1690897931-c6370fe80e6cc0319ad8d8e0b6836806.jpg

Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, dalies (procentais) rodiklio apskaičiavimas Metodinės rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos
L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 15 p. 

Metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis profesinės sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais strateginiais dokumentais bei teisės aktais. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje numatyta stebėti rodiklio „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, tai yra paslaugos, kurias teikia profesinės sveikatos priežiūros specialistai, dalis (procentais)“ kitimo dinamiką. Metodinės rekomendacijos parengtos siekiant, jog minėto rodiklio kitimo dinamika būtų stebima taikant vienodą rodiklio skaičiavimo metodiką. 
Metodinės rekomendacijos skirtos valstybinių institucijų specialistams, planuojantiems stebėti aprašomo rodiklio dinamiką.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:29:29