Metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją

11_1691749947-84323232919cbacde4cc5c7d4b64ee5d.jpg

Metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją

V. Kuodytė, V. Jakubynaitė, I. Vėbraitė, B. Pajarskienė 
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 19 p.

Metodinės rekomendacijos parengtos vykdant Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. gruodžio 28 d. pavedimą Nr. 17-701 „Dėl psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių tyrimo atlikimo“, kuriuo Higienos institutas įpareigotas įvertinti Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos veiksnius, taip pat ir smurto darbe, ir parengti rekomendacijas psichosocialinės aplinkos gerinimui.
Metodinės rekomendacijos susideda iš dviejų dalių, kuriose aprašytos prevencinės priemonės, skirtos teigiamai psichosocialinei darbo aplinkai puoselėti, ir priemonės, padedančios vykdyti smurto darbe prevenciją. 
Metodinės rekomendacijos skirtos psichikos sveikatos priežiūros įstaigų ir skyrių vadovams, padedant jiems laikytis teisės aktuose numatyto įpareigojimo užtikrinti saugią darbo aplinką. Šios metodinės rekomendacijos galėtų būti naudingos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetams bei patiems darbuotojams, kurie susiduria su streso darbe problema ir dalyvauja kuriant bei įgyvendinant smurto prevencijos strategijas.


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:32:30