Rekomendacijos, kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose

rek-kaip-valdyti-psich-smurta-darbo-vietose_1690891699-ef16ea9f75e8168aa1c31fa4fe32a35a.jpg

Rekomendacijos, kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose

B. Pajarskienė, I. Vėbraitė, T. Jasiukevičiūtė
Higienos institutas, 2010

Higienos institutas parengė rekomendacijas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 669 patvirtintą Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos įgyvendinimo 2010 metų plano priemonę „Organizuoti psichosocialinių rizikos veiksnių poveikio tyrimus ir rekomendacijų parengimą“ (Žin., 2009, Nr. 80-3345).
Higienos instituto atlikto mokslinio tyrimo duomenimis, atsitiktinai atrinktų vilniečių darbo vietose ypač dažnai (45 proc.) yra paplitęs vienas iš psichosocialinių rizikos veiksnių – psichologinis smurtas. Rekomendacijos parengtos remiantis gerąja Europos šalių praktika ir tarptautinių organizacijų siūlymais.
Parengtų rekomendacijų tikslas – padėti darbdaviams formuoti bei įgyvendinti prieš smurtą nukreiptą politiką Lietuvos darbo vietose. Jose pateikiami visų lygių rekomenduojami prevenciniai veiksmai darbo vietose, trumpa atmintinė darbdaviams ir darbuotojams.  


Atnaujinimo data: 2023-11-21 11:08:47