Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose

slaugytoju_perdegimo_1690897095-65aeba9f98b062decd57edc4f61760cd.png

Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose

Metodinės rekomendacijos
A. Žiedelis, B. Pajarskienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 22 p.

Pagrindinės slaugytojų profesinio perdegimo priežastys glūdi darbo aplinkoje, todėl į darbo aplinkos veiksnius orientuota prevencija yra geriausia profesinio perdegimo mažinimo strategija. Higienos instituto parengtos metodinės rekomendacijos skirtos vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, psichologams bei kitų profesijų specialistams, kurie planuoja organizuoti slaugytojų profesinio perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose. Metodinės rekomendacijos taip pat gali būti naudingos organizuojant bei vykdant kitų profesijų atstovų perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros sektoriuje bei kito profilio įmonėse, įstaigose ir organizacijose.


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:37:20