Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas

19_1691750308-eab725d85dd7f440e1d047d281c1ea74.jpg

Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas

Metodinės rekomendacijos
B. Pajarskienė, R. Jankauskas
Higienos institutas, Vilnius, 1998, 23 p.

Pristatomas teoriškai pagrįstas suvokiamos darbo aplinkos ir stresinių darbuotojo reakcijų įvertinimo metodas. Tai Suomijos darbo medicinos institute parengta ir psichologine streso teorija pagrįsta anketa, įgalinanti tyrėją nustatyti psichosocialinės darbo aplinkos situaciją, streso darbe problemos mąstą ir psichosocialinės rizikos darbo vietose gerinimo poreikius. Anketa apima pagrindinius darbo organizavimo ir turinio bei darbuotojų tarpusavio santykių aspektus. Galima pasirinkti sutrumpintą ar bendrą anketos formą. Darbo reikalavimams, simptomams ir darbo gerinimo poreikiams tirti sudarytos atskiros anketos. Šis metodas taip pat gali būti sėkmingai taikomas individualioms ir grupinėms darbuotojų diskusijoms, siekiant surasti optimaliausią streso darbe problemos sprendimo ar sumažinimo būdą. 
Streso darbe anketa skirta naudoti nekomerciniais tikslais, atskiro leidimo prašyti nereikia. Cituojant šaltinį reikėtų nurodyti tiek Higienos instituto autorius, tiek pirminį šaltinį (tuo atveju, kai klausimyną sukūrė kitos institucijos ar kitos šalies specialistai).


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:38:35