Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos

vss_ataskaitu_rengimas_2023_1697021891-ec367b7cf00beb4434574a675e710ee4.jpg

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos

G. Petraitė, Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2023, 79 p.

Papildytų ir atnaujintų ataskaitų rašymo rekomendacijų tikslas – pagerinti savivaldybių rengiamų ataskaitų kokybę, atsižvelgiant į rekomenduojamą naudoti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VISS IS).
Rekomendacijų turinys atnaujintas šiais keliais aspektais: supažindinti su naujais rodiklių vertinimo metodais, naujomis rodiklių analizės galimybėmis ir pateikimo būdais, integruotais į VISS IS; atnaujinti bendrą informaciją apie duomenų šaltinius ir kitą pasikeitusią informaciją; papildyti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos struktūrines dalis vaizdinės medžiagos pavyzdžiais, siekiant informaciją pristatyti kuo paprasčiau ir aiškiau.
Šios rekomendacijos skirtos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas rengiantiems specialistams.
Informacija ruošta remiantis Higienos institutui pateiktomis ataskaitomis, jų gerąja patirtimi ir dažniausiai daromomis klaidomis bei kylančiais klausimais, taip pat atlikta literatūros bei užsienio patirties analize.


Atnaujinimo data: 2023-10-21 18:27:15