Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms

8_1691749578-01d96af02b4d43b3806f6cc8ec80bb99.jpg

Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms

Autoriai: Nela Ivanova („Dose of Love“ asociacija, Bulgarija), Fidelie Kalambayi („Romanian Angel Appeal“, Rumunija), Kai Kliiman (Nacionalinis sveikatos plėtros institutas, Estija), Plamen Mamihin („Dose of Love“ asociacija, Bulgarija), Vaira Leimane (Latvijos tuberkuliozės fondas), Laura Narkauskaitė (Higienos institutas, Lietuva), Rauni Ruohonen (Suomijos plaučių sveikatos asociacija, Suomija), Mihaela Stefan („Romanian Angel Appeal“, Rumunija), Maarja Sukles (Nacionalinis sveikatos plėtros institutas, Estija), 2014, 28 p.

Higienos institutas, vykdydamas tarptautinį projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių, TUBIDU“ (angl. „Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups“, TUBIDU), dalyvavo parengiant leidinį „Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“. Leidinio tikslas – pristatyti rekomendacijas ir gaires bendruomeninių organizacijų darbuotojams apie tai, kaip tuberkuliozės prevencija, kontrolė ir gydymas galėtų būti įtraukti į jų organizacijų darbą su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais. Leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie tuberkuliozės ligą, rekomenduojamas tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės veiklas bendruomeninėse organizacijose.
Šis leidinys skirtas bendruomeninėms organizacijoms, dirbančioms su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais.


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:26:20