Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus

dazniu_rek_1690978826-c701d01e1b8f3e5486cab12b57ba4f36.jpg

Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus

Metodinės rekomendacijos
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 15 p.

Metodinių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir palyginti tarp gyventojų grupių arba skirtingais metais. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams siekiant padėti jiems vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną.
Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose pagrindžiama statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai bei pavyzdžiai. 


Atnaujinimo data: 2023-08-23 14:05:22