Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje

duomenys_1699610903-74c5a155f07fe40ec2a7e97a65d939ac.jpg

Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje

S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 27 p.

Higienos instituto specialistai parengė rekomendacijas „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“, skirtas visuomenės sveikatos specialistams ir studentams. Rekomendacijos parengtos siekiant pateikti principus, kuriais vadovaujantis rengiami grafikai, ir pristatyti dažniausiai naudojamus grafikus bei jų rengimo reikalavimus, orientuojantis į visuomenės sveikatos stebėsenos ypatybes.
Rekomendacijose pateikiami bendri duomenų vaizdavimo principai, kuriuos reikėtų taikyti rengiant daugumos tipų grafikus (aptariamas pavadinimas, ašys, skalės, tinklelis, legenda ir kiti aspektai). Taip pat atskirai pateikiami dažniausiai visuomenės sveikatos praktikoje naudojami grafikų tipai – aprašomi jų ypatumai, nurodomi naudojimo atvejai ir aptariami konkretūs pavyzdžiai. Atskirame skyrelyje pateikiami duomenų vaizdavimo pavyzdžiai iš įvairių literatūros šaltinių.


Atnaujinimo data: 2023-11-10 12:08:27