Sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelis

be-pavadinimo4_1691749191-c3144099d6840406cedc9f0dd31a4393.jpg

Sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelis

A. Želvienė, S. Mekšriūnaitė, V. Liuima
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 25 p.

Sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelio (toliau – Modelis) aprašyme pateikti aktualiausi sveikatos netolygumus atspindintys rodikliai ir jų pasirinkimo logika, jų analizės, vertinimo ir sklaidos rekomendacijos. Modelio įgyvendinimui numatyta panaudoti geografinių informacinių sistemų (GIS) pagrindu sukurtą aplikaciją. Šiuo metu jau sukurta aplikacija SveNAS (Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema), kurioje atvaizduojamas Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo pagrindinių mirties priežasčių 100 000 gyv., turėtų būti integruojama į Modelio įgyvendinimui skirtą aplikaciją.
Modelis parengtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1087 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetų“. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama „vienodos kokybės paslaugų prieinamumo visuose šalies regionuose ir socialiai pažeidžiamiems asmenims“ numatė prioritetinę kryptį „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas“, kuriai įvykdyti numatyta „Sukurti efektyvesnės ir tikslesnės sveikatos netolygumų indikatorių stebėsenos modelį, kuris leistų vienodai interpretuoti rezultatus ir tikslingiau pasirinkti sveikatos netolygumų mažinimo principus“.


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:19:52