Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas

md_38_1690471835-743a2873baa4b8bfd0517722ec6f967b.jpg

Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 38, Vilnius, 2020, 64 p.

Leidinyje pristatomi 2018–2019 m. atlikto tyrimo „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“ rezultatai, aptariami ir apibendrinami jo duomenys, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.  
Šis leidinys skirtas įmonių (įstaigų) vadovams, žmogiškųjų išteklių ir profesinės sveikatos specialistams, kitiems asmenims, galintiems prisidėti prie sklandaus grįžimo į darbą po onkologinės ligos proceso organizavimo. Jis gali būti naudingas onkologiniams pacientams, planuojantiems grįžti į darbą, ir visiems žmonėms, besidomintiems profesine sveikata. Taip pat leidinio informacija gali būti naudojama visuomenei šviesti ir mokyti, vėžio stigmai ir diskriminaciniam elgesiui mažinti, profesinei kultūrai Lietuvos darbovietėse ugdyti, socialinėms paslaugoms onkologiniams pacientams plėtoti.

 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 


Atnaujinimo data: 2023-09-28 10:30:52