Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas

nr_17_md_1690468477-42f579fbbbc75e081b6b2feb8c49f690.jpg

Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 17, Vilnius, 2014, 95 p.

Tyrimo rezultatai parodė, jog Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveiktos tarnyboms trūksta žmogiškųjų išteklių, kad jos galėtų efektyviai vykdyti darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas.
Autoriai, remdamiesi tyrimo rezultatais, siūlo parengti nacionalinę profesinės sveikatos priežiūros plėtros koncepciją, kuri įteisintų paskatas darbdaviams rūpintis darbuotojų sveikata ir sudarytų sąlygas jiems ir valstybinėms institucijoms efektyviai plėtoti darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugas.
Manome, kad tyrimo rezultatai sudomins ne tik sveikatos priežiūros ir darbų saugos specialistus, bet ir darbdavius, darbuotojus bei valstybės ir savivaldybių administratorius, atsakingus už darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimą.

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.


Atnaujinimo data: 2023-09-06 15:58:21