Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose

ni_2023_virselis_1698314056-78bc1d07887e5bdf7960a1f132688529.jpg

Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose

Higienos institutas, „Mokslo darbai“, Nr. 44, Vilnius, 2023, 80 p.

Siekiant turėti informaciją apie nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) mastą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir analizuoti jų priežastis, labai svarbu juos registruoti. Nuo 2019 m. Lietuvoje pradėta nauja NĮ stebėsena, kai visos ASPĮ turi teikti duomenis pagal vienodą metodiką ir NĮ sąrašą nacionaliniu lygmeniu koordinuojančiai institucijai. Nors per 4 metus į stebėseną įsitraukusių ASPĮ skaičius išaugo 3 kartus, bet registruojamų įvykių skaičius pakito tik 1,4 karto ir 2022 m. siekė apie 3,6 tūkst. Apie 50–60 proc. stebėsenoje dalyvaujančių ASPĮ vis dar neregistruoja NĮ, konstatuodamos, kad jų įstaigoje tokių įvykių nėra.
Kodėl taip yra, pabandyta išsiaiškinti atliekant tyrimą. Jame siekta įvertinti pacientų saugos kultūros elementus Lietuvos ligoninėse ir išsiaiškinti NĮ registravimo trukdžius bei veiksnius, kurie skatintų NĮ registraciją. Tuo tikslu apklausti ligoninių administratoriai, sveikatos priežiūros specialistai ir atlikti pusiau struktūruoti interviu su gydytojais ir slaugytojais.
Leidinyje pateikiami šio Higienos instituto atlikto tyrimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos. 

Susidomėjusiuosius leidiniu prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931. 


Atnaujinimo data: 2023-11-29 20:34:45